Názov dokumentu:
PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE VYŠNÁ KAMENICA NA ROKY 2016 – 2022