Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sološnica 2015 - 2020