Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Vyšný Medzev