Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE (2008 – 2013)