Názov dokumentu:
Plán rozvoja obce Ždaňa na roky 2015 – 2022