Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zohor na roky 2015 - 2024