Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPOD ÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE BUDMERICE NA OBDOBIE ROKOV 2014 - 2022