Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Budmerice 2008-2013