Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ČASTÁ NA OBDOBIE ROKOV 2014 - 2022