Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE DUBOVÁ (2008 – 2013)