Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Pezinok na roky 2017 - 2023