Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Sv. Jur na roky 2015 - 2024