Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubá Borša na obdobie 2007 – 2013