Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE IVANKA PRI DUNAJI NA ROKY 2015-2022