Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kalinkovo 2016 - 2025