Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KRÁĽOVÁ PRI SENCI do roku 2013