Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MALINOVO PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2009 - 2018