Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MILOSLAVOV NA ROKY 2007 - 2013 S VÝHĽADOM DO ROKU 2015