Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nová Dedinka na roky 2014 - 2020