Názov dokumentu:
P ROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ROVINKA 2014 - 2020