Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE TOMÁŠOV NA OBDOBIE ROKOV 2015 - 2022