Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľký Biel na roky 2016 - 2025