Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozv oja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (2008)


Prílohy

PHSR.pdf