Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (2008 - 2013)