Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Rača na roky 2008 – 2013