Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 2015-2020