Názov dokumentu:
Príprava Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava- Karlova Ves na roky 2016 – 2023