Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MČ BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA NA ROKY 2010 - 2016