Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja m.č. Bratislava-Rusovce na roky 2015 - 2024