Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja M Č Bratislava – Jarovce 2008-2013