Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestská časť Bratislava - Petržalka 2008-2014