Názov dokumentu:
MARŠOVÁ - RAŠOV Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2006 – 2020