Názov dokumentu:
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Predmier 2004-2006