Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štiavnik na r. 2016 - 2022