Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Rovné PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2009 - 2018