Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierne na roky 2015 - 2022