Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MIKROREGIÓNU BYSTRICKÁ DOLINA NA ROKY 2015 - 2022