Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MAKOV NA ROKY 2015 - 2022