Názov dokumentu:
PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NOVÁ BYSTRICA