Názov dokumentu:
Program rozvoja obce Slovenské Nové Mesto na roky 2015 – 2022