Názov dokumentu:
STRÁžNE PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA