Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA Obce Ivanka pri Nitre na roky 2015 - 2023