Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Streda 2015 - 2022