Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KARNÁ NA ROKY 2016 – 2023 S VÝHĽADOM DO ROKU 2025