Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO, SOCIÁLNEHO A KULTÚRNEHO ROZVOJA OBCE HALIČ na obdobie 2006-2013