Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľká Mača (2007-2013)