Názov dokumentu:
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2016 - 2020 S VÝHĽADOM DO ROKU 2023