Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Pčolinskej a Udavskej doliny na roky 2004 -2014