Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná Jablonka