Názov dokumentu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Lučenec 2014-2020